Durant finals de 2018 i principis del 2019 hem estat immersos en la producció, incloent totes les àrees (direcció, il·lustració, copy, muntatge, doblatge, etc…), del vídeo de la IGBA sobre els Biosimilars. Els conceptes a treballar eren complexes i el públic objectiu específic (Metges), però el resultat havia de ser molt entendible sense renunciar al rigor que un medicament requereix. Vàrem estar treballant amb conceptes com Comparabilitat, Processos de regulació de medicaments, Variabilitat de les substàncies biològiques, etc… Molt interessant per a nosaltres i un privilegi poder formar part d’un repte tant ampli.

 

 

La direcció del projecte ha estat duta a terme per membres del IGBA des de Bèlgica i Suïssa.

A més, la validació i algunes reunions han estat amb gairebé tots els membres de la IGBA  :

  • Association for Accessible Medicines (AAM-USA)
  • Canadian Generic Pharmaceutical Association (CGPA-Canada)
  • Generic & Biosimilar Medicines Southern Africa (GBM-Southern Africa)
  • Japan Generic Medicines Association (JGA-Japan)
  • Jordanian Association of Pharmaceutical Manufacturers (JAPM-Jordan)
  • Indian Pharmaceutical Alliance (IPA-India)
  • Medicines for Europe (Europe)
  • Taiwan Generic Pharmaceutical Association (TGPA-Taiwan)
  • In addition, the generic medicines associations of Australia, Mexico, Malaysia, Saudi Arabia, and Brazil are Associate Members