Durant la primera part de l’any 2014 hem estat treballant de forma intensiva en la nova web dels Cines FULLHD i que després s’ha aplicat als demés cines del grup El Punt.

La necessitat

La necessitat es va plantejar per diversos motius i ens vàrem posar mans a l’obra sempre tenint em ment els objectius.

El primer dels motius va ser voler oferir a l’usuari una experiència el més clara possible. Sense elements innecessaris, sense excés de literatura i centrada completament en el producte: les pel·lícules. Qualsevol persona havia de poder mirar, triar i comprar sense grans complicacions, decoracions o passos.

El segon motiu va directament relacionat amb la persecució del concepte “Comunicació i aplicació del concepte “La millor oferta cinematogràfica d’Espanya”. Sense pensar en un sistema per ajudar a triar una proposta interessant, estaríem oferint un llistat de 100 títols i crearíem confusió, convertint en una odissea el buscar una pel·lícula adequada.

Així que havia de ser àgil, fàcil, intuitiu però efectiu el localitzar una proposta que encaixi sigui per preu, per tipus de cinema, per tipus de projecció, per edat, per llenguatge…

La solució

Finalment es va optar per un sistema que, en primer lloc, classifiqui les pel·lícules per edat (infantil), dia de la setmana (Dill o Dimarts o Matinals), idioma (V.O.S) o tipus de cinema (joies imperdibles). En segon lloc que capitalitzi la informació d’una película dins la seva fitxa i marcar tant fets objectius o tècnics com elements qualitatius (recomanant pel·lícules). En tercer lloc era important marcar les sessions segons fets importants o de gran interès per al visitant (VOS, dia fidelitat a preu reduït, gran afluència al centre). I en quart i darrer lloc, que informes de fets inherents a situacions concretes (dies fidelitat es cobren a preu reduït, si ha alguna promoció propera potser vols comprar per aquella sessió, etc…).

És a dir, la web ha de semblar simple però ha d’acomplir tots els objectius i alhora evitar la confusió. Aquest últim punt sempre és un risc quan augmentem el nombre de “senyals”, “avisos” i elements d’ajuda a la pantalla.

En paral·lel però de forma destacada a tot això s’ha atès a una versió mòbil que sigui molt àgil i fàcil d’usar en dispositius mòbils.

Resultat

El resultat és una web que aparentment no té res però on cadascú obté resposta a les seves necessitats de forma natural i fàcil. Proveu-ho i ens dieu si tenim raó, serà la millor garantia de que l’hem encertada.