La web del Festival d’enguany, coincidint amb el seu 25è aniversari, s’ha desenvolupat dins de les tasques de comunicació i cerca de patrocinis que Dinamic Comunicació ha assumit aquest any. 

La web esdevé la plataforma principal d’informació i comunicació del festival i per això fa incís, tant en l’activitat en forma de notícies i comunicacions, com en aportar tots els detalls de Grups, Espais, Calendari, etc…