En quines mans està la vostra web?

En quines mans està la vostra web?

Tota web necessita allotjament. Això vol dir uns recursos – espai disc, connexió a internet, processador, memòria – en un servidor connectat a internet. D’aquesta forma quan algú tecleja la vostra web a un navegador (p.e. www.dinamiccomunicacio.com) aquell...
Associació o ONG? Gratuits els Ads de Google

Associació o ONG? Gratuits els Ads de Google

Associació o ONG? Gratuits els Ads de Google Per alguns dels nostres clients (associacions sobretot les declarades d’utilitat pública) estem gestionant Google Grants. És un programa de Google ón es pot obtenir fins a 10.000 euros mensuals gratuïts (sense cap...