Per alguns dels nostres clients (associacions sobretot les declarades d’utilitat pública) estem gestionant Google Grants. És un programa de Google ón es pot obtenir fins a 10.000 euros mensuals gratuïts (sense cap cost afegit per a Google, ni cap despesa mínima) en Google Ads, publicitat a Google, per a Associacions sense ànim de lucre i amb fins socials.

Pinta fantàstic oi? Realment ho és però hem de tenir en compte les seves condicions. Les normes van enfocades a que realment els anuncis, i les planes de destí, aportin valor a la societat i siguin útils per al públic. Les condicions del programa s’orienten a evitar que es busquin segons quins interessos, sobretot aconseguir socis o econòmics, de les ONG. L’objectiu és fer arribar informació i valors útils per al visitant i per a la societat. No es desvien pas dels de les vostres Associacions o ONG, oi? Simplement hem d’enfocar correctament l’estratègia.

És per això que la gestió dels anuncis de Google, ja complexa per si mateixa, s’hagi de fer amb molta cura i coneixement de causa. No serveix apuntar-se al programa i “anar fent” o “provar” perquè ens desviarem del que espera Google i perdrem el programa.

Aquesta gestió és el que oferim des de Dinàmic (alta i anuncis) i sí té un cost. Tantmateix s’aconsegueixen visites a la web i visibilitat dels programes que pugueu tenir i per tant és una inversió amb molt retorn per als objectius de l’associació, sobretot tenint en compte que la despesa en google és zero i pot arribar a ser molt alta.

Estem a la vostra disposició per a informar-vos dels detalls del programa i quina seria la nostra tasca. En parlem?